Skip to content Skip to footer

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od kategorii wiekowej oraz terminu realizacji płatności.

Pojedynczy start

Cena
Kategoria: M80
Kategorie: M70a i M70b
Pozostałe kategorie wiekowe
Opłata dokonana do 31/05/2022
bezpłatnie
50 zł
100 zł
Opłata dokonana do 12/06/2022
bezpłatnie
60 zł
120 zł
Opłata dokonana do 22/06/2022
bezpłatnie
75 zł
150 zł
Opłata w kasie Biura Zawodów (gotówka)
bezpłatnie
95 zł
190 zł

Uwaga! Obowiązuje kaucja zwrotna za wydanie numeru startowego w wysokości 50 zł (zwracana jest zawodnikom po zakończeniu wyścigu i zwróceniu numeru).

Potrzebujesz więcej informacji?

Sprawdź w regulaminie zapisy dotyczące opłat startowych